Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeActuele waarnemingenFotosTellingenWestland op waarneming.nlBloedberg op trektellen.nlMail

Selecteer type en plaats/lokatie van de tellingen
TypePlaats - LokatieDisplay
lijstgrafiek

Broedvogels: 's-Gravenzande - De Banken: Tellingen per jaar.
Laatste jaar is geteld door: Jacco Duindam & Ton van Schie (Spanjaardsduin) volgens methode: BMP
Soort200620072008200920102011201220132014*2015*2016*
Dodaars *1421232435
Fuut *11123
Roerdomp1
Knobbelzwaan *1211222
Grauwe Gans *2167
Grote Canadese Gans *1321144
Nijlgans *11122121
Bergeend *11112122
Krakeend *1325241924231612142511*
Wilde Eend *6128119131116131411
Zomertaling *1111111*
Slobeend *1222321223
Kuifeend *4425554910910
Eend spec. (hybride) *1122*112
Buizerd11
Fazant *33557567865
Waterral *1112*2
Waterhoen *57133635336*6
Meerkoet *891515201521111269
Scholekster *11111111*1
Kleine Plevier11111112
Bontbekplevier1
Kievit *68687452545
Tureluur112111
Holenduif1
Houtduif1016111715131514161519
Koekoek1111111
Graspieper *111210591110101298
Witte Kwikstaart34452322323
Rouwkwikstaart11*1*
Winterkoning *8913126556152322
Heggenmus *1716152125202421293130
Nachtegaal *7886814121091713
Blauwborst *56433311344
Roodborsttapuit *23221223643
Tapuit *1*
Merel *798915121613111417
Zanglijster343122151
Cetti's Zanger112
Sprinkhaanzanger *77525234134
Rietzanger *14234652353
Bosrietzanger *458556545310*
Kleine Karekiet *12118981088161518
Braamsluiper *5858814106556
Grasmus *1421181820242121221836
Tuinfluiter2111
Zwartkop25243246812
Tjiftjaf336426411141310
Fitis *2124262933413731334248
Pimpelmees1
Koolmees *13685678513
Gaai11122123132
Ekster44244136557
Zwarte Kraai211121122
Ringmus *1*
Groenling12
Putter *11113
Kneu *2424202218181620192026
Rietgors *68443421233
Totaal tellingen228301275281300310296285332377417
Totaal aantal soorten3745424440414342494848